Zooterapia – co warto o niej wiedzieć?

Człowieka ze zwierzętami już od tysięcy lat łączy szczególna więź. Niejednokrotnie zajmują ne szczególne miejsce w rodzinie i są traktowane na równi z jej członkami. Zwierząt nie da się łatwo oszukać, gdyż mają wyjątkowo dobrze wykształconą intuicję. Ponadto, są szczere i bardzo oddane. Wszystkie te cechy sprawiają, że terapia z udziałem zwierząt ma pozytywny wpływ na wiele sfer funkcjonowania człowieka.

Dla kogo zooterapia?

Zooterapia ma współcześnie bardzo szerokie zastosowanie ze względu między innymi na swoją skuteczność. Mogą z niej skorzystać osoby, które leczą się na depresję, mają problem z uzależnieniami, cierpią na zaburzenia lękowe lub fobie społeczne. Tego rodzaju terapia może być również świetnym rozwiązaniem w przypadku ofiar przemocy, wypadków oraz innych traumatycznych sytuacji. Zwierzęta są doskonałymi towarzyszami, gdyż zmniejszają poczucie osamotnienia i wyobcowania, przez co biorą również udział w zajęciach z mieszkańcami domów opieki długoterminowej oraz popularnych domów spokojnej starości. Zooterapię zaleca się także osobom niepełnosprawnym, zarówno fizycznie, jak intelektualnie.

Jak wygląda zooterapia?

Osoby chcące skorzystać z zooterapii powinny zgłosić się na przykład do ośrodków rehabilitacyjnych lub terapeutycznych oraz placówek ochrony zdrowia. Istnieją również fundacje, które nie tylko promują zalety takiego rozwiązania, ale również umożliwiają skorzystanie ze specjalistycznej terapii.

Ich działalność w głównej mierze polega na zbieraniu potrzebnych funduszy i organizowaniu szkoleń dla zwierząt terapeutycznych. Samą terapię prowadzą specjaliści, często po uprzednim wystosowaniu zlecenia przez lekarza. Zajęcia najczęściej dostosowuje się do każdego pacjenta indywidualnie. W niektórych przypadkach odbywają się one grupowo na otwartej przestrzeni, w innych, terapeuta odwiedza chorego w domu.

W zooterapii można wykorzystać różne gatunki zwierząt, jednak w Polsce, najbardziej popularne są konie i psy. Zanim jednak stworzenie będzie mogło pomagać, musi przejść szereg specjalistycznych szkoleń. Wszystko to w myśl zasady, że najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.